Zubné šperky

kamen

Kontaktné údaje

Telefón:

+421 908 541 930

Email: ambulancia@azdental.sk

CENNÍK v PLATNOSTI OD 1.1.2023
DENTÁLNA HYGIENA
Vstupné vyšetrenie - tvrdých a mäkkých tkanív, motivácia a inštruktáž, odstránenie
zubného kameňa a povlakov /supra aj subginválnych / leštenie zubov, Air-flow,
ošetrenie gingívy a skloviny
45 €
Kontrola-prípadne nutné ďalšie sedenie u pacientov s parododontálnym
problémom -
reinštruktáž, odstránenie zubného kameňa, povlaku, deep scaling,
kyretáž, výplach parodontálnych vačkov, Perio-flow, polishing, protizápalový gél
40 €
Recall (návšteva do 6 mesiacov od vstupnej návštevy) odstránenie zubného kameňa,
povlaku, prípadné ošetrenie paro vačkov, Air-flow, Perio-flow, polishing
40 €
Len Pieskovanie Air flow 25 €
Ošetrenie citlivých krčkov 1 zub 3 €
Bielenie zubov v ambulancii - profesionálne bielenie zubov-Beyond whitening
polishing, následne ošetrenie skloviny a motivácia
220 €
Domáce bielenie - výroba nosičov, otlačky, bieliace gély 120 €
Aplikácia zubných šperkov 35 €
DENTÁLNA HYGIENA - DETI do 6 ROKOV - motivácia, inštruktáž /aj rodiča/
odstránenie povlakov a zubného kameňa, leštenie, fluoridácia
30 €
DENTÁLNA HYGIENA - DETI od 6 do 15 ROKOV Vstupná návšteva-vstupné
vyšetrenia, detekcia plaku, vyšetrenie mäkkých a tvrdých tkanív,motivácia a
inštruktáž, odstránenie zubného kameňa a povlaku, leštenie zubov, Air-flow,fluoridácia
35 €
DENTÁLNA HYGIENA - DETI od 15 do 18 ROKOV Vstupná návšteva-vstupné
vyšetrenia, detekcia plaku, vyšetrenie mäkkých a tvrdých tkanív,motivácia a
inštruktáž, odstránenie zubného kameňa a povlaku, leštenie zubov, Air-flow,fluoridácia
40 €
DENTÁLNA HYGIENA - DETI do 18 rokov po čeľustno-ortodontickej liečbe -
motivácia. inštruktáž, odstránenie povlakov, zubného kameňa, zvyškov lepidla po fix.
aparáte, Air-flow, leštenie, ošetrenie gingívy a skloviny
45 €
Kontrola u detí v prípade nedostatočnej hygieny, zápalu-detekcia plaku,
odstránenie zubného kameňa, povlakov, reinštruktáž, polishing, fluoridácia.
30 €
Poradenstvo a inštruktáž pre matky s deťmi do 6.rokov /mliečny chrup/ 25 €
PEČATENIE ZUBOV- jeden zub 10-15 €
LIEČBA PARODONTITÍDY
Čistenie parodontálneho vačku, hlbšieho ako 5,5 mm 1 zub, zatvorená kyretáž výplach
PV a ošetrenie curasept gélom
5 €
Inštruktáž pacienta dentálnej hygieny s pomôckami, záleží od typu pomôcok. 5-10 €

Edukačná činnosť výchovno vzdelávacia pre materské a základné školy podľa dohody