Zubné šperky

kamen

Kontaktné údaje

Telefón:

+421 908 541 930

Email: ambulancia@azdental.sk

IMGL5962

 Marcela Kováčova, zubná preventistka

---------------------------------------------------------------------------

- 1989-1893 stredná zdrav. škola Trnava odbor všeobecná sestra praca v nemocnici v roku 2004 som absolvovala na SZU v Bratislave špecializácia z vnútorného lekarstva .

- V roku 2009 -2014 Dental studio MUDr. Čech zubná asistentka,

- 2014-som absolvovala itop u Mudr.Andela kurz venovaný prevencii ochorenia mäkkých a tvrdých tkanív a parodontologické školenie u Mudr.Streblova

- 2014-2019 MUDr.Miroslava Čechová zubná ambulancia zubná asistentka,

- v roku 2015 som absolvovala v Bratislave školenie preventistka v stomalogii u Mudr.Lackovej, túto profesiu som začala vykonávať v ambulancii MUDr Čechovej od 2015-2019

- od 2019-2020 24dental s.r.o. Bratislava dentálna preventistka,

- od 2019 AZ dental-pozícia preventistka a zároveň stále pracujem

- od roku 2021 som sa stala príslušníckou ZVJS kde vykonávam prácu zubnej asistentky a preventistky v somatologii.

Úsmev je svetlo ,ktoré pri pohľade do očí naznačí že srdce je doma   (citat od Louisa Schmidta)


IMGL6130

 Bc. Katarína Lesayová

---------------------------------------------------------------------------

- 2009-2013 Cirkevné gymnázium sv. Michala archanjela Piešťany

- 2014-2018 inštitút fyzioterapie, liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch

- Od roku 2016 cca lektorka cvičení pre deti-Zakladateľka tanecno pohybového štúdia Fitbambulka. Lektorka detskej jogy, zdravých nožičiek.

- Od roku 2018 sa venujem pohybovým krúžkom v škôlkach,organizáciu letných tanečno pohybových táborov

- 2021 - AZdental s.r.o-administratívna činnosť,poradenská činnosť v oblasti výživy motivácia ,inštruktáž deti a edukačná činnosť

Úsmev je druhá najlepšia vec, ktorú môžete urobiť perami. (Ian Segail)

 

evka deti

 Mgr. Eva Belancová, zubná preventistka

---------------------------------------------------------------------------

V roku 2004 absolvovala školenie Preventistka v stomatológii v Prešove a následne začala vykonávať svoju prax v Dental Studiu 2001.

Od r. 2004 patrila k tímu Dental Studia 2001 v Piešťanoch.

Teoretické a praktické znalosti rozvíjala v oblasti dentálnej hygieny v Dental Studiu 2001 počas rokov 2004-2007.

V rokoch 2007-2011 vyštudovala Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Od roku 2014 svoju prax v oblasti prevencie a podpory orálneho zdravia u detí a dospelých ďalej rozvíjala v zubnej  ambulancií MuDr. Miroslavy Čechovej v Piešťanoch. Špecializuje sa na šírenie osvety v oblasti prevencie prostredníctvom prednášok a praktických ukážok starostlivosti o orálne zdravie.

Zameriava sa hlavne na deti predškolského veku a ich rodičov. Je ústretová k novým poznatkom a trendom.

V roku 2014 absolvovala kurz dentálnej prevencie a pravidelne sa vzdeláva v odbore dentálnej hygieny.

od roku 2018 pracuje v Azdental s.r.o

IMGL6072

 Agáta Melicherová,  DiS.

---------------------------------------------------------------------------

- 2010-2014 Gymnázium Pierra de Coubertina

- 2016-2019 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace - odbor: Diplomovaná dentální hygienistka - ukončenie vzdelávania titulom Diplomovaný specialista (DiS.)

- 2019- Dentino s.r.o., Brno - pozícia: dentálna hygienička

- 2019-2020 MDDr. Ján Semančo, praktický zubní lékař - pozícia: dentálna hygienička

- 2020- trvá Smile clinic, implatologická klinika Bratislava

- 2021- trvá Sangre azul,klinika invisalgin strojčekov, Bratislava

- 2021 Azdental Piešťany -ambulancie dentálnej hygieny -pozícia dentálna hygienička

Keď pacient odchádza od nas spokojný, s úsmevom na tvári a radosťou v očiach, je to krásny pocit. A keď sa pacient vracia, pretože vie, že je v dobrých rukách to nás teší najviac

kamilkaonas

Kamila Bzdúšková  Dipl.d.h.

---------------------------------------------------------------------------

- 1990-1994 Stredná zdravotnícka škola Trnava /odbor všeobecná zdravotná sestra/

- 1996-1998 Dental štúdio 2001 Mudr.Čech Igor - zaradenie zubná asistentka

- 1997-1999 Štúdium dentálnej hygieny ukončené ako Diplomovaná dentálna hygienička

- 1999-2003 v tíme Mudr. Igora Čecha v profesii dentálna hygienička

- 1997-1999 - Vyššie odborné vzdelanie - Stredná zdravotnícka škola Bratislava, odbor: diplomovaná dentálna hygienička ukončené diplomovou záverečnou skúškou.

- 2003-2006 Smile clinic Mudr. Salka Marek - pracovné zaradenie - dentálna hygienička

- 2014-2015 Mudr.Čechová Miroslava

- 2010 do 2017 Aiden sro, MUDr. Markovičova Mária - pozícia dentálna hygienička

- 2017- otvorenie vlastnej privátnej praxe s názvom AZ Dental s.r.o

 

Považujem sa za šťastného človeka.

Moja práca ma totiž nielen živí, ale aj veľmi baví.

V dnešnej dobe to už, žiaľ, nie je takou samozrejmosťou.

Aj preto som nesmierne šťastná, že môžem každý deň robiť to, čo ma nesmierne napĺňa – pracovať s ľuďmi.

 


 moto